Mobiliteit Amsterdammers en SAIL

Amsterdam is een stad die te kampen heeft met groei van het aantal inwoners en bezoekers. De hoofstad heeft als doel gesteld om de stad leefbaar, gastvrij en aantrekkelijk te houden voor iedereen. Daarom is de gemeente Amsterdam afgelopen zomer begonnen met een verkenning van maatregelen.  Hiervoor is een startdocument opgesteld onder de naam “Stad in Balans”.

De gemeente Amsterdam zegt: “Stad in Balans is een continu proces dat stapsgewijs doorlopen wordt en waarbij experimenten, maatregelen en beleid op termijn zullen leiden tot het maken van scherpere keuzes.”

Om keuzes te kunnen maken, heeft de stad inzicht nodig in waar welk beleid zinvol kan zijn en vervolgens wat de effecten van dit beleid zijn. Goede data en vooral inzichten uit deze data leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om deze reden organiseerde de gemeente op het Rokin een expositie waarin de informatie uit diverse databronnen tentoon werden gesteld, zoals de OV-Chipkaart, de I-Amsterdam City Card, social media (Twitter & Instragram), de bewegingsapp Human en dus ook de data van Mezuro.

Eric van der Kooij van de gemeente zegt hierover: ‘Het leuke van wat Mezuro en Decisio hebben laten zien, is dat we niet alleen inzicht krijgen in het bezoek aan Amsterdam en gedrag van bezoekers binnen Amsterdam, maar dat we ook inzicht krijgen in het mobiliteitsgedrag van de Amsterdammers zelf’.

Mobiliteit Amsterdammers: waar gaan Amsterdammers heen in zomer en winter?

Onlangs organiseerde de gemeente op het Rokin een expositie in het kader van Stad in Balans. Op het Rokin was een billboard te bewonderen waarop de mobiliteit van de Amsterdammers zichtbaar is gemaakt: waar gaan de Amsterdammers in zomer en winter naartoe. Dit billboard is tot stand gekomen door de  samenwerking met partner Decisio met de gemeente Amsterdam, op basis van de Mezuro data (geaggregeerde en geanonimiseerde data van mobiele telefoons uit het Vodafone netwerk).

mobiliteit amsterdammers

Decisio en Mezuro lieten via het paneel op het Rokin zien dat Amsterdammers op een mooie zomerse zaterdag 50 procent meer de stad verlaten, dan op een gemiddelde zaterdag in de winter. Ook de top-20 van bestemmingen van Amsterdammers op deze twee verschillende dagen werd gepresenteerd. In de winter zijn vooral de grote steden als Den Haag, Rotterdan, Utrecht, Eindhoven, Arnhem en Breda populair. In de zomer zijn deze steden nog steeds populair, maar wordt een deel uit de top-20 verdrongen door bezoekers die naar de kust trekken. De Haarlemmermeer, met voor een groot deel verkeer naar Schiphol, is zowel in de zomer als de winter een van meest bezochte bestemmingen van Amsterdammers.

Daarnaast hebben we op het paneel laten zien dat de Engelsen het gehele jaar door naar Amsterdam komen, behalve in december en januari. De Italianen komen vooral in de zomervakantie en rond Pasen. 

Herkomst en aantal bezoekers Sail

Voor het nemen van beleidsmaatregelen op de lange termijn bij grote evenementen zoals Sail, heeft Amsterdam belangrijke data nodig op het gebied van bezoekersaantallen en herkomst van bezoekers. Decisio heeft op basis van Mezuro data een analyse gedaan van de bezoekers van Sail 2015. Het valt op dat er meer bezoekers uit Zuid-Nederland komen dan uit Noord-Nederland. Op de drukste dag waren er 250.000 bezoekers in Amsterdam-Noord.

herkomst bezoekers Sail