Filestaartbeveiliging op basis van floating car data (4G)

Het vakblad voor verkeer en vervoer, NM Magazine, heeft een artikel gepubliceerd over het gebruik van floating car data voor filestaartbeveiliging in hun 2e uitgave van 2017. In dit artikel wordt onder andere ingegaan op de voordelen die 4G biedt voor filestaartbeveiliging. Dit project is een samenwerking tussen Mezuro, Vodafone, Rijkswaterstaat en Ericsson. Lees het artikel via de onderstaande koppeling[…]

De ambities van de Amsterdam ArenA

Dat voetbalclub Ajax de doelstelling heeft (wederom) door te dringen tot de Europese top is bekend. Maar de thuishaven van Ajax, de Amsterdam ArenA heeft minstens zo grote ambities. Sinds enige tijd is binnen de ArenA het Innovation Center ingericht, een omgeving waar onder andere data-georiënteerde projecten worden ontwikkeld. Doelstelling is om op termijn de veiligheid[…]

Wat kost een file?

Mezuro’s data-analist Johan Meppelink onderzocht de impact van wegwerkzaamheden Hoe lang staan we nu eigenlijk in de file wanneer er aan de (snel)weg wordt gewerkt? En wat kost die vertraging dan? Deze vragen werden beantwoord in de afstudeerscriptie van Johan Meppelink. Hij sloot eind mei zijn Masterstudie Business Informatics af met een klinkende 8,5. Om de[…]

meting verkeersstromen

Zijn dure meetlussen in de weg straks overbodig?

Johan Meppelink, afstuderend in Master Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht en werkend bij Mezuro, heeft onderzocht hoe werkzaamheden de mobiliteit beïnvloeden op Nederlandse snelwegen. Deel van het onderzoek was te bepalen hoe goed de Mezuro Informatie correleert met de traditionele meetlussen in de weg. Hij onderzocht al eerder op landelijk niveau het aantal[…]

Onderzoek: Mezuro data vertoont uitstekende correlatie enquêtes OViN

Mezuro meet ruim 1.2 miljard reisdagen per jaar. Wat is de herkomst, wat is de bestemming, hoe laat vertrekt men, gaat men met de auto of trein, etc. Dit geeft enorm veel (geaggregeerde) mobiliteitsinformatie die uitstekend gebruikt kan worden voor verschillende mobiliteitsvraagstukken. Zoals bijvoorbeeld het meten van effecten van allerlei maatregelen (mobiliteitsmanagement, Beter Benutten, wegwerkzaamheden).[…]

Mezuro brengt herkomst en bestemming toeristen Malta in kaart

De mobiliteitsinformatie die Mezuro levert, komt niet kant en klaar uit een database rollen. Onder de motorkap van de Mezuro mobiliteitsdatabase bevindt zich een complex systeem van algoritmen, dat de ruwe big data converteert naar bruikbare informatie. Mezuro heeft dit systeem ontwikkeld met de onderliggende gedachte dat dit ook toepasbaar moet zijn op buitenlandse mobiele[…]

Over de Hollandse Brug

Dagelijks rijden 200.000 reizigers over de Hollandse Brug (Juli 2014). Hiervan gaat 32% met de trein en 68% met de auto. Per vervoerswijze maken wij inzichtelijk waar men vandaan komt, naartoe gaat, hoe vaak men reist en welke route men neemt. Hoe werkt het infrastructurele netwerk binnen uw provincie? Hoeveel bezoekers reizen er tussen de[…]

Op de fiets naar Groningen

Dagelijks bezoeken bijna 70 duizend mensen, woonachtig binnen een straal van 15 kilometer, frequent (woon-werk en studie) of regelmatig (vooral winkelend publiek) de stad Groningen. Onder deze bezoekers is het fietsaandeel te verhogen, maar op welke verbindingen liggen de grootste kansen? Bedum en Haren hebben grote potentie: het aantal dagelijkse reizigers is groot en de[…]