Meting van kust-toeristen is basis voor windmolenpark onderzoek

Minister Kamp liet onlangs in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek uitvoeren naar de effecten van het bouwen van windmolenparken in zee op de werkgelegenheid en het toerisme. Mezuro partner Decisio verzorgde het onderzoek naar de regionale en maatschappelijke effecten van windmolenparken op zee en maakte een analyse van de regionaal economische impact. Een meting van toeristen is hierbij belangrijke informatie.

meting van toeristenMeting van toeristen

De Mezuro mobiliteitsinformatie was één van de bronnen van dit onderzoek. Mede op basis van analyse van deze informatie heeft Decisio vastgesteld hoeveel mensen zich bevinden aan de kust gedurende een jaar. Voordeel van de Mezuro informatie (gebaseerd op anonieme statistische gegevens uit het mobiele telefoonnetwerk) is dat men hiermee per dag inzicht heeft gekregen in het aantal personen dat zich aan de kust bevindt. Daarmee wordt dus ook een daadwerkelijke meting van toeristen uitgevoerd omdat de toeristen, op basis van de verblijfsdata, van de reguliere inwoners gefilterd worden. Ook is bepaald hoeveel bezoekers uit Nederland komen of uit het buitenland.

De uitkomst van het onderzoek, dat verder bestond uit een combinatie van bezoekersdata en interviews, was dat hooguit 10% van de Nederlandse toeristen en recreanten weg zouden blijven n.a.v. de windmolens en 5%  van de buitenlandse bezoekers.

Bekijk het volledige rapport in pdf (zie pagina 16 en 17 over dit onderwerp): regionale-effecten-windmolenparken-op-zee

Lees ook: Mobiliteitsinformatie en toerisme