Zijn dure meetlussen in de weg straks overbodig?

Johan Meppelink, afstuderend in Master Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht en werkend bij Mezuro, heeft onderzocht hoe werkzaamheden de mobiliteit beïnvloeden op Nederlandse snelwegen. Deel van het onderzoek was te bepalen hoe goed de Mezuro Informatie correleert met de traditionele meetlussen in de weg.
Hij onderzocht al eerder op landelijk niveau het aantal vertrekkende reizen en vergeleek de Mezuro Informatie met de uitkomsten uit OViN enquêtes. Hier toonde hij s wat uit de OViN al bekend was samen met Jens van Langen al aan dat de resultaten op een gemiddelde dag goed overeenkomen met de resultaten van het OViN.
Traditioneel worden verkeersstromen gemeten met behulp van meetlussen in de weg. Een dure oplossing waarbij enkel het aantal auto’s wordt geteld. Er is niet bekend wat de herkomst en de bestemming is van de automobilisten. Ook is niet bekend of het hier gaat om forensen, zakelijk verkeer of recreatief verkeer. Met mobiliteitsinformatie van Mezuro is het wel degelijk mogelijk dit onderscheid te maken.

Nauwkeurige meting verkeersstromen

Johan gebruikte de mobiliteitsinformatie van Mezuro en vergeleek deze big data uitkomsten met de tellingen van meetlussen. Hieruit blijkt dat de Mezuro data een uitstekende correlatie heeft met de traditionele meetlussen methode. Over oktober 2015 werden op 95 verschillende punten gemeten en vergeleken met lussen. De correlatie coëfficiënt is in meer dan 90% van de gevallen 0.9 en hoger (1 is een perfecte correlatie), wat aangeeft dat op uurniveau telefoondata geschikt is om intensiteiten op snelwegen te meten.

meting verkeersstromen correlatie

pearson_correlatie_coefficient

Door gebruik te maken van mobiliteitsinformatie van Mezuro is het ook mogelijk om op ieder stukje snelweg in Nederland:

  • De herkomsten en bestemmingen te meten;
  • Onderscheid te maken tussen forensen, zakelijk en recreatief verkeer;
  • Nauwkeurige analyses te maken van de verkeersstromen op specifieke plekken op snelwegen.

meting verkeersstromen

 

Met deze Mezuro informatie kunnen mobiliteitsexperts het verkeers- en infrastructuurbeleid in Nederland effectiever en efficiënter maken. Het nemen van de juiste maatregelen op de juiste plaats en tijd en het meten van de effecten van verkeersplanning zijn nu een stuk eenvoudiger geworden.

Lees ook:

Verkeersmodellering met Mezuro Mobiliteitsinformatie

Vergelijking resultaten GSM-data en OViN