Retail: inzicht in bezoekersstromen

Retail: inzicht in bezoekersstromen

Het vergroten van het aantal klanten van een retailer begint bij inzicht in de huidige bezoekers.retail inzicht in bezoekers De analyses van Mezuro geven een helder beeld van bijvoorbeeld het verzorgingsgebied van een winkel of winkelcentrum, de frequentie van en aantallen bezoekers, drukte in een winkelgebied per uur of dag en trendanalyses van bezoekersaantallen. De informatie kan worden gevisualiseerd in een report generator en is onmisbaar voor winkelketens, pompstationhouders, franchiseorganisaties, vastgoedbeheerders en gemeentes.

Vragen die Mezuro voor retail kan beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Is er overlapping tussen de verzorgingsgebieden van mijn twee winkels?
  • Levert de invoering van een koopzondag nieuwe bezoekers op?
  • Hoeveel auto’s komen langs mijn buitenreclame en waar komen ze vandaan?
  • Hoeveel incidentele en terugkerende bezoekers komen er naar mijn winkelcentrum?
  • Levert de uitbreiding van de parkeerplaats daadwerkelijk meer bezoekers op in het winkelcentrum?

Lees ook:

Effectmeting met behulp van mobiliteitsinformatie

Outletcentre Bataviastad goed voor de omgeving?

Primark is een publieksmagneet

Sittard-Geleen heeft voorsprong op de rest