Den Haag in het teken van de slimme stad

Smart City Den Haag

Steeds meer steden starten projecten om de stad slimmer te maken en daarmee leefbaarder, duurzamer en beter bereikbaar. Binnen de smart city projecten wordt nauw samengewerkt tussen de publieke en private sector, met name in de uitwisseling van data en kennis.

Ook Den Haag gebruikt big data om de stad slimmer te maken. De mobiliteitsinformatie van Mezuro wordt ingezet om het marketingbeleid van de stad aan te scherpen.

Nicole Janssen-van Vonderen,  verantwoordelijk voor de marketing van de Gemeente Den Haag gaf samen met Wim Steenbakkers van Mezuro een presentatie op het congres Overheid 360º: “Mobiele telefoondata, een rijke bron van informatie voor een gemeente”. Het congres was volledig gewijd aan de informatiesamenleving anno 2020 en het gebruik van big data, nu en in de toekomst. De centrale vraag die werd gesteld was: Bent u als (lokale) overheid al 2020 proof? Wanneer u hieronder uw gegevens invult, wordt de presentatie u per mail toegezonden.

Uw naam

Bedrijf

Uw email

Dat de overheid van de toekomst een hot item is blijkt ook uit de special die de Telegraaf op 19 mei publiceerde. Hierin worden verschillende smart city projecten en initiatieven toegelicht. Mezuro is betrokken bij verschillende van deze projecten. Lees hier de special van de Telegraaf.

Lees ook:

Evenementen analyseren met mobiliteitsinformatie

De slimme stad

De ambities van de Amsterdam ArenA