meting verkeersstromen

Zijn dure meetlussen in de weg straks overbodig?

Johan Meppelink, afstuderend in Master Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht en werkend bij Mezuro, heeft onderzocht hoe werkzaamheden de mobiliteit beïnvloeden op Nederlandse snelwegen. Deel van het onderzoek was te bepalen hoe goed de Mezuro Informatie correleert met de traditionele meetlussen in de weg. Hij onderzocht al eerder op landelijk niveau het aantal[…]

toeristen meting

Meting van kust-toeristen is basis voor windmolenpark onderzoek

Minister Kamp liet onlangs in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek uitvoeren naar de effecten van het bouwen van windmolenparken in zee op de werkgelegenheid en het toerisme. Mezuro partner Decisio verzorgde het onderzoek naar de regionale en maatschappelijke effecten van windmolenparken op zee en maakte een analyse van de regionaal economische impact. Een meting van[…]

Onderzoek: Mezuro data vertoont uitstekende correlatie enquêtes OViN

Mezuro meet ruim 1.2 miljard reisdagen per jaar. Wat is de herkomst, wat is de bestemming, hoe laat vertrekt men, gaat men met de auto of trein, etc. Dit geeft enorm veel (geaggregeerde) mobiliteitsinformatie die uitstekend gebruikt kan worden voor verschillende mobiliteitsvraagstukken. Zoals bijvoorbeeld het meten van effecten van allerlei maatregelen (mobiliteitsmanagement, Beter Benutten, wegwerkzaamheden).[…]