Verkeer en vervoer

verkeer en vervoer350 miljoen metingen per dag leveren een scherp beeld van alle verkeer en vervoer in Nederland, op de weg en over het spoor.

De mobiliteitsinformatie van Mezuro geeft een volledig inzicht in verkeers- en vervoersstromen. De omvang en aard van verplaatsingen naar specifieke gebieden zoals steden en/of stadsdelen brengen we helder in kaart. Daarom is de informatie van Mezuro onmisbaar voor een ieder werkzaam in verkeers- en vervoersmanagement, crowd management, faciliteitsplanning, vervoerders en (lokale) overheden.

Dit vertelt de Mezuro Mobiliteits Informatie:

• Wat voor reizigers komen de stad binnen? Woon-werk verkeer / recreatie verkeer / incidenteel verkeer?
• Waar gaan de inwoners van een stad naar toe? En hoeveel kilometer legt men gemiddeld af? Hoe vaak doet men dat?
• Wat zijn de drukste momenten? Verschil per dag van de week/week van de maand?
• Is er een trend waarneembaar (Vergelijking dagen/weken/maanden/jaren)? Wordt er feitelijk meer verplaatst?
• Wat is verzorgingsgebied van een trein of busstation?
• Hoe verplaatsen bezoekers zich bij een evenement?

Peter Paul Weijers, Veolia: “Mobiliteitsinformatie is een prachtig instrument om objectief het aantal verplaatsingen vast te stellen”

Lees hier het interview met Veolia over het gebruik van Mezuro Mobiliteits Informatie voor openbaar vervoer.

odmatrixMeer over verkeer en vervoer:

Vekeersmodellering

Zijn dure tel-lussen in de weg straks overbodig?

Mezuro Mobiliteits Informatie of OViN?

Over de Hollandse brug

Op de fiets naar Groningen