Wat kost een file?

Mezuro’s data-analist Johan Meppelink onderzocht de impact van wegwerkzaamheden

Hoe lang staan we nu eigenlijk in de file wanneer er aan de (snel)weg wordt gewerkt? En wat kost die vertraging dan? Deze vragen werden beantwoord in de afstudeerscriptie van Johan Meppelink. Hij sloot eind mei zijn Masterstudie Business Informatics af met een klinkende 8,5.

Johan Meppelink

Om de kosten van een file vast stellen, moest hij een aantal stappen nemen. Ten eerste toonde hij aan dat op basis van de gsm-data een even betrouwbare telling van auto’s kon worden gemaakt als met de traditionele meetlussen in de weg. Lees hier welke stappen hij hiervoor nam. De mobiliteitsinformatie van Mezuro kan dienen als aanvulling en op termijn wellicht als vervanging van de kostbare meetlussen.

Vervolgens slaagde hij erin om weggebruikers op basis van hun mobiliteitsgedrag in te delen in recreatief verkeer, woon-werk verkeer en zakelijk verkeer. Dit was een noodzakelijke stap omdat Rijkswaterstaat verschillende kostenniveaus hanteert voor deze verschillende soorten weggebruik.

Als case study gebruikte hij de wegwerkzaamheden aan de A2 bij Maastricht in het weekend van 5 en 6 september 2015. Dit weekend vergeleek hij met een referentieweekend en hij kwam tot de volgende conclusies:

  • Er waren in dat weekend minder weggebruikers op het desbetreffende baanvak dan in het referentieweekend.
  • De reistijd nam toe, met pieken op zaterdag middag en zondag nacht.
Aantal weggebruikers

Aantal weggebruikers

Reistijd

Reistijd

 

 

 

 

 

 

Tenslotte heeft hij voor deze case een berekening gemaakt van de maatschappelijke kosten. Hiervoor heeft hij de desbetreffende weggebruikers op basis van hun mobiliteitsgedrag ingedeeld in woon-werk verkeer, zakelijk verkeer en overig verkeer. Dit leverde het volgende kostenplaatje op.

Kosten wegwerkzaamheden A2

Kosten wegwerkzaamheden A2

De wegwerkzaamheden hebben de maatschappij zo’n 34.000 euro gekost.

 

 

 

 

Johan heeft meer dan 600 wegwerkzaamheden onderzocht in ziwegwerkzaamhedenjn scriptie. Conclusie was dat de impact op weggebruikers van aangekondigde werkzaamheden meevalt. Dankzij de uitgebreide informatievoorziening en de omleidingen die Rijkswaterstaat verzorgt, blijken veel mensen een andere route te kiezen of hun reis uit te stellen. Hierdoor wordt de minimale 30 minuten vertraging, die Rijkswaterstaat over het algemeen voorspelt, niet gehaald.

Ook qua maatschappelijke kosten blijkt de schade te overzien. Wanneer de vertragingen  in de maanden september en oktober 2015 ten gevolge van wegwerkzaamheden (in totaal 7552 uur verdeeld over ruim 600 wegwerkzaamheden) worden omgerekend naar kosten, blijkt dat er in deze periode ruim 1.1 miljoen euro aan vertragingskosten kunnen worden toegerekend.

Lees ook:

Zijn dure meetlussen in de weg straks overbodig?

Mezuro Mobiliteitsinformatie voor verkeersmodellering

Dit zijn de beschikbare Mezuro Mobiliteitskenmerken