the
smartphone as
data source

Mobiliteitsinformatie
als bron

Data worden beschouwd als het nieuwe goud van de informatiesamenleving. De echte waarde ontstaat echter pas, wanneer de data worden omgezet naar relevante informatie, inzichten en acties.

Bezoekers

Bezoekers van een (binnen)stad , voorzieningencluster of gemeente. Waar komen ze vandaan en hoeveel zijn dat er? En hoe meet je dat? Aan de hand van Mezuro informatie kan dit.

Evenementen

Is uw evenement succesvol geweest in het aantrekken van bezoekers? Hoeveel mensen waren dat, waar komen ze vandaag en hoe lang zijn ze gebleven? Mezuro helpt u hier bij

Speciale producten

Naast de standaard producten is er nog veel meer mogelijk met Mezuro Informatie. Bijvoorbeeld bij gemeentelijke (her)indelingen, of voor als u wilt weten waar de bewoners van uw stad naar toe gaan.

Toerisme

Toerisme is voor veel steden, regio’s en provincies een belangrijke bron van inkomsten. Mezuro informatie geeft een goed beeld van het toerisme en de ontwikkeling daar van.

Verkeer & vervoer

Mezuro meet maandelijks zo’n 700.000.000 verplaatsingen en beschikt daarmee over een zeer grootschalige bron om (veranderingen in) feitelijk verplaatsingsgedrag inzichtelijk te maken.

Commercieel vastgoed / Retail

Winkelketens, franchiseorganisaties, vastgoedbeheerders en gemeentes krijgen inzicht in hun verzorgingsgebied en het soort bezoekers door de mobiliteitsanalyses van Mezuro.

Ecosysteem

De partners van Mezuro voegen specifieke kennis van processen bij overheid of bedrijfsleven toe waarmee een end to end oplossing wordt geboden voor de vraag van onze klanten. De partners hebben veel kennis en ervaring in het werken met Mezuro informatie en maken voor onze klanten de vertaalslag van de Mezuro informatie naar de gevraagde beleidsinzichten.

Cases