Organiseren van evenementen

Evalueren van evenementen

Het organiseren van een evenement brengt risico’s met zich mee voor wat betreft veiligheid, economische haalbaarheid en overlast.

Met de analyses vanMezuro kunnen risico’s worden beperkt en kosten worden bespaard bij het organiseren van een evenement. Ook marketinginspanningen kunnen worden verfijnd met behulp van de mobiliteitsinformatie van Mezuro.

  • Met inzicht in de toestroom van bezoekers, de herkomst en de route die ze kiezen en de pieken en dalen van de bezoekersaantallen kan crowd management worden geoptimaliseerd.
  • Reclamegelden kunnen efficiënter worden besteed, wanneer de herkomst van de doelgroep duidelijk is.
  • Een forecast van het aantal bezoekers kan de berekening van de financiële haalbaarheid ondersteunen.
  • Een report generatorof schriftelijke rapportage geeft heldere inzichten.

De informatie van Mezuro is onmisbaar voor bijvoorbeeld evenementen-organisatiebureaus, evenement-locaties, beveiligingsorganisaties, vervoerders en gemeentes.

Een greep uit de vragen die Mezuro beantwoordt:

  • Waar komen de bezoekers van mijn evenement vandaan?
  • Hoeveel bezoekers komen er en hoe verhoudt zich dat tot andere evenementen?
  • Wat is de invloed van het evenement op de omgeving? Gaan ze de stad in, blijven ze overnachten?
  • Hoe ziet het verloop van de bezoekersaantallen eruit over de dag(en)?

“Thei Kitzen van de gemeente Sittard-Geleen: “Als je weet waar je bezoekers vandaan komen, kun je daar je reclame acties op enten.”
Lees hier het verhaal van Sittard-Geleen in De Limburger.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur een e-mailBel 0294 – 41 51 59

Cases